Důvody zavádění chladiva R32

Před pár lety začali výrobci klimatizačních rezidenčních jednotek dodávat na evropský trh zařízení, kde provozní náplň vyměnili za chladivo R32 místo původního R410A. V našem evropském portfoliu se první splitové jednotky s chladivem R32 objevily v roce 2018. Zkušenosti s ním ale Hitachi sbírá od roku 2013, kdy začal vývoj těchto zařízení v Japonsku. Tento článek se věnuje důvodům zavádění nového chladiva a přeskakuje montážní komplikace kvůli třídě A2L (netoxické, lehce hořlavé).

Jaké jsou tedy hlavní důvody zavádění nového chladiva?

Chladiva dnes běžně používaná v klimatizačních zařízeních jsou člověkem vyrobené chemické sloučeniny, které v případě úniku zůstávají dlouho v atmosféře a přispívají ke globálnímu oteplování. Pro představu únik náplně jedné splitové jednotky o výkonu 2,5 kW má přibližně vliv na skleníkový efekt jako 75 cest osobním autem se spalovacím motorem na trase Praha-Brno1.

Chladiva R410A i R32 se označují jako HFC chladiva, která spadají do definice F-plynů. Evropské státy se zavázaly omezit používání F-plynů mezi léty 2015-2030 na 21% výchozího stavu.

 plan kvot

Snaha je měřena v jednotkách ekvivalentu CO2, který vyjadřuje vliv daného typu chladiva na globální oteplování v porovnání s oxidem uhličitým. Potenciál globálního oteplování (GWP - Global Warming Potential) je u každého chladiva rozdílný, a proto logickou cestou, jak dosáhnout ambiciózního plánu omezení používání F-plynů, je začít používat chladiva s nižším GWP.

tabulka chladiv

Jaké jsou konkrétní kroky k regulaci F-plynů podle Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č. 517/2014?

Kromě omezení používání a dovozu chladiv formou kvót pro výrobce a dovozce zmíněném výše zavádí nová pravidla pro kontrolu úniku podle přepočtu na ekvivalent CO2. V praxi to znamená, že zařízení plněná chladivem R410A musí být jednou za rok zkontrolována na těsnost certifikovaným pracovníkem, pokud jejich náplň přesáhne 2,39 kg. S chladivem R32 však kontrola úniku jednou ročně připadá na systémy s více než 7,4 kg náplně.

Třetím pilířem regulace jsou stanovené zákazy používání některých F-plynů v případě, že existuje ekologičtější varianta. V rámci tohoto nařízení jsou nově prodávané domácí chladničky plněny od 1. 1. 2015 izobutanem (GWP 3). Jeho vysoká hořlavost je akceptována vzhledem k malému množství náplně.
Omezení týkající se bytových splitových klimatizací s náplní do 3 kg chladiva začíná platit od 1. 1. 2025. Po tomto datu už nemohou výrobci dodávat na trh nová zařízení s chladivem, jehož GWP je větší než 750. Na provozu a servisu stávajících zařízení se toto nařízení neprojeví. Chladivo R32 s GWP 675 tyto budoucí požadavky splňuje, a proto je momentálně preferovanou náhradou mezi výrobci bytových klimatizací.

 

Jaká zařízení již nabízíme s chladivem R32?

V letošním roce jsme přešli na toto ekologičtější chladivo v celém portfoliu bytových klimatizací, tzn. splitů a multisplitů. Původní jednotky s chladivem R410A tak seženete jen v případném doprodeji skladů. 
Dále byla provozní náplň zaměněna u menších modelů tepelných čerpadel Yutaki 2-3 HP (4,3 - 8 kW), které jsou nyní dostupné také jen s chladivem R32.
V dalších krocích se uvažuje o zavedení R32 v řadě Yutampo pro ohřev TUV a uvedení multisplitů kombinovatelných současně s vnitřními vzduchovými jednotkami a zásobníky Yutampo.

 

Pokud Vás článek zaujal a máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat

 

1 Pro orientační výpočet byly použity následující vstupní data: náplň jednotky 1 kg R410A, spotřeba auta: 6 l benzínu/100 km, trasa 200 km. Výpočet proveden s pomocí webové stránky

 

by Hitachi Cooling & Heating
12 Dec 2019